Tucz indyków

Do hodowli i tuczu indyków oferujemy kompletne oprzyrządowanie do klimatyzacji, karmienia, pojenia, oświetlenia, ogrzewania, techniki elektrycznej, techniki bezpieczeństwa i oczyszczania powietrza wywiewanego. W tym celu automatyzujemy całą technikę budynku gospodarskiego, aby zwierzęta czuły się komfortowo i aby osiągane były maksymalne zyski. Oprócz tego można komfortowo wszystko obsługiwać, monitorować i automatycznie optymalizować. W ten sposób  wymogi nowoczesnej hodowli zwierząt zostają pogodzone z korzyściami IT. Hodowla zwierząt jest dzięki temu  bezpieczna i efektywna

Referencje