Instytucje edukacyjne

Szkoły, uniwersytety, akademie – instytucje edukacyjne mają specjalne wymogi wobec techniki w budynkach. Sale seminaryjne muszą być wyposażone w nowoczesną technikę prezentacyjną, a inteligentna technika sieciowa powinna umożliwiać pracę interdyscyplinarną. Oprócz tego światło, klimat i ochrona przed słońcem muszą przyczyniać się do idealnej atmosfery do nauki. Z zaawansowaną techniką automatyzacyjną i energetyczną wprowadzamy inteligencję do całego zespołu budynków. Biura, pracownie, biblioteka czy stołówka – całe wyposażenie techniczne umożliwia komfortowe sterowanie, regulowanie i monitorowanie, także całkowicie automatycznie. Po włączeniu w system zarządzania energią wszystko jest optymalnie regulowane i znacznie zmniejszają się koszty robocze.

Referencje