Technika ściekowa

Sterujemy przepływem ścieków i wody deszczowej z obiektów komercyjnych i zakładów przemysłowych, aby np. doprowadzać je do kanalizacji publicznej. Nasza wiedza specjalistyczna w zakresie techniki sterowania umożliwia nam przyjmowanie brudnej wody odpowiednio do zapotrzebowania, zbierania jej i transportowania do systemu ściekowego. Z inteligentnym sterowaniem pompami, techniką zasuw, pomiarem poziomu napełnienia, techniką sterowania i regulacji, budową szaf rozdzielczych i programowaniem PLC automatyzujemy wiele zadań techniki ściekowej – dla bezpiecznego i sprawnego działania.

Referencje