Gospodarka odpadami

Dla branży odpadów i recyklingu oferujemy rozwiązania do   automatycznego transportowania, przetwarzania i utylizacji odpadów i surowców. W zakresie efektywnego sterowania instalacjami do sortowania i rozdrabniania, efektywnych rozwiązań transportowych lub wyposażenia elektrotechnicznego różnych instalacji i systemów. Specjalizujemy się w tej dziedzinie i oferujemy technikę automatyzacji do zrównoważonych i ekonomicznych procesów. 

Referencje