Przemysł opakowaniowy

Oprócz zrównoważonego rozwoju i oszczędności zasobów istotną rolę w przemyśle opakowaniowym odgrywają duże wartości produkcji, krótki czas cyklu i wysoka elastyczność wariantowa w technice instalacji. Każdorazowo trzeba przy tym uwzględniać przestrzeganie ustawowych warunków ramowych. Dla bardzo różnych segmentów częściowych branży – papieru, kartonu, tektury (tektury falistej), tworzywa sztucznego, metalu, szkła pojemników i drewna – oferujemy specyficzne rozwiązania, które zwiększają innowacyjność i produktywność, otwierają nowe potencjały rynkowe i w ten sposób przynoszą jednoznaczne korzyści w zakresie konkurencyjności.

Szczególnie wysoki potencjał wzrostu dla przemysłu opakowaniowego stanowi rynek azjatycki, na którym wspieramy naszą produkcję na miejscu przez nasz oddział w Szanghaju.

Referencje