Sterowanie batch

Dla zorientowanych na partie procesów produkcyjnych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i chemicznym produkcja batch jest standardem. Jest ona bardzo elastyczna i umożliwia zastosowanie różnych receptur bez nakładu na konfigurację. Od produkcji do czyszczenia – wszystko realizowane jest przez tę technikę. W zależności od wymogów i oczekiwań klienta realizujemy to zadanie z własnymi systemami sterowania procesami lub na bazie Siemens SIMATIC PCS7 BATCH lub Wonderware InBatch od Schneider Electric. Dla mniejszych przedsiębiorstw takie pakiety oprogramowania są jednak często zbyt rozbudowane. Wiele funkcji nie jest potrzebnych. Alternatywnie opracowujemy mniejsze systemy batch. Są one również elastyczne i efektywne, ale dopasowane odpowiednio do danego klienta. Wszystkie nasze systemy batch protokołują każdy proces i gwarantują tym samym identyfikowalność.

Referencje