Logistyka

Poprzez narzędzie logistyczne zarządza się wszystkimi procesami w magazynie. Zaliczają się do nich także stanowiska składowania materiałów w produkcji. Można konfigurować różne typy materiałów (klasy, definicje, partie). To efektywne narzędzie rejestruje wszystkie ruchy materiałów, zarządza komisjonowaniem i obejmuje techniki sterowania wózkami widłowymi. Możliwa jest także integracja z istniejącymi systemami zarządzania magazynem. Dzięki modułowi logistycznemu zwiększa się efektywność w utrzymaniu magazynu i obniżają się koszty magazynowania.

Referencje