MDE / BDE

Wszystkie dane maszyn i dane robocze są w sposób ciągły rejestrowane. Poprzez przetwarzanie w MES lub przez integrację z nadrzędnym systemem ERP lub innym oprogramowaniem proces produkcyjny jest analizowany w czasie rzeczywistym, optymalizuje się czas działania maszyn i bezpośrednio wskazuje się usterki maszyn. Dzięki udostępnianiu danych możliwy jest ciągły proces optymalizacyjny. Zapewnia to maksymalną elastyczność.

Referencje