Symulacja robotów

Symulacja robotów  umożliwia nam  znaczne zwiększenie jakości planowania i produkcji przy równoczesnej minimalizacji ryzyka. Układamy roboty i różne systemy narzędzi w realistycznej   symulacji i prezentujemy klientom naszą propozycję  , zanim nastąpi wdrożenie. Możemy pozycjonować ludzi i maszyny w tym cyfrowym otoczeniu i zobaczyć, jak ze sobą reagują. Tym samym możemy odpowiednio wcześnie optymalizować procesy automatyzacji i wcześniej wykrywać błędy procesowe lub utrudnienia.

Korzyści

  • Zwiększenie produktywności o min. 10%
  • Optymalizacja procesów
  • Zmniejszanie kosztów produkcji
  • Skrócenie czasu wprowadzania o min. 60%
  • Optymalne wykorzystanie powierzchni
  • Polepszenie czasu produkcji
  • Wczesna identyfikacja błędów procesowych
  • Zmniejszenie kosztów o min. 40%

Referencje