Gospodarka wodna

Do gospodarki wodnej i ściekowej oferujemy technikę armatur i zasuw i wyposażenie elektrotechniczne do transportowania wody. Dzięki naszemu rozbudowanemu magazynowi części zamiennych i całodobowej obsłudze zapewniamy szybką konserwację i szybki serwis.

Wodociągi

Wodociągi mają za zadanie przygotowanie i dostarczanie wody pitnej. Do pomp, filtrów, zasobników wody, zbiorników i armatur dostarczamy kompletne wyposażenie elektrotechniczne. Oprócz tego konfigurujemy rozdzielnie z wymaganą techniką, aby sterować i nadzorować wodę pitną w sieci wodociągowej. Do zarządzanych często w większych wodociągach własnych laboratoriów  oferujemy sterowanie urządzeniami analitycznymi do oznaczania składu chemicznego i biologicznego wody. Oprócz tego opracowujemy inteligentne systemy wizualizacji, które gwarantują prostą  obsługę i kontrolę instalacji. W połączeniu z naszymi kompleksowymi rozwiązaniami techniki bezpieczeństwa zarządcy wodociągów prowadzą płynny i efektywny proces roboczy.

Technika ściekowa

Sterujemy przepływem ścieków i wody deszczowej z obiektów komercyjnych i zakładów przemysłowych, aby np. doprowadzać je do kanalizacji publicznej. Nasza wiedza specjalistyczna w zakresie techniki sterowania umożliwia nam przyjmowanie brudnej wody odpowiednio do zapotrzebowania, zbierania jej i transportowania do systemu ściekowego. Z inteligentnym sterowaniem pompami, techniką zasuw, pomiarem poziomu napełnienia, techniką sterowania i regulacji, budową szaf rozdzielczych i programowaniem PLC automatyzujemy wiele zadań techniki ściekowej – dla bezpiecznego i sprawnego działania.

Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczanie ścieków następuje w oczyszczalniach przez kompleksowe, wielostopniowe procedury. Automatyzujemy ten proces i oferujemy w tym celu wymaganą technikę. Od sterowania pompami przez technikę zasuw i armatur po wizualizację wszystkich procesów do intuicyjnego zarządzania przedsiębiorstwem i kontroli. Zapewnione są bezpieczne procesy do efektywnego zarządzania działalnością.

Referencje