Symulacja

Poprzez symulację procesów instalacje są realizowane znacznie szybciej i minimalizuje się liczbę błędów. Zajmujemy się wszystkimi trzema dyscyplinami techniki automatyzacji: mechaniką, elektrotechniką, informatyką. Te zakresy możemy równolegle przetwarzać przez symulację i udostępniać naszym klientom całą instalację. Oprócz tego odtwarzanie cyfrowe pozwala przedstawiać możliwe alternatywy i potencjał optymalizacji. Możliwe jest także wirtualne uruchomienie. Zachowania instalacji i produktów są symulowane w modelu 3D z uwzględnieniem szczegółów. Dopiero kiedy wszystko się zgadza i wszystkie błędy są wykluczone, następuje rzeczywiste uruchomienie, sprawnie i bez opóźnień. W rezultacie klienci oszczędzają czas i pieniądze. 

Symulacja procesowa

Cyfrowa fabryka jest odtwarzana cyfrowo ze wszystkimi jej instalacjami produkcyjnymi, aby wskazywać alternatywne procesy i potencjał optymalizacyjny linii produkcyjnych. Uwzględniane są przy tym wszystkie obiekty znajdujące się w fabryce i ich wzajemne powiązania i relacje. W ten sposób można zabezpieczyć procesy i dokładnie przewidywać oddziaływanie zmian także w odniesieniu do czasu taktowania. Dodatkowo wymagane zużycie energii i konieczne konserwacje stają się widoczne i mogą być wcześniej planowane. Osiągamy to z innowacyjnym oprogramowaniem przemysłowym do digitalizacji obiektów, które łączy ze sobą wszystkie etapy łańcucha wartości.  Symulacja procesów jest opłacalna nie tylko dla nowych fabryk i instalacji; także wirtualna rekonstrukcja istniejącego zakładu produkcyjnego prawie zawsze się opłaca, jeśli planowane są większe przebudowy. Poprzez symulację procesową przy projektowaniu unika się błędów i redukuje koszty. Nasi klienci oszczędzają na tym dużo czasu, ponieważ rzeczywiste uruchomienie przebiega znacznie szybciej.

 

Symulacja robotów

Symulacja robotów  umożliwia nam  znaczne zwiększenie jakości planowania i produkcji przy równoczesnej minimalizacji ryzyka. Układamy roboty i różne systemy narzędzi w realistycznej   symulacji i prezentujemy klientom naszą propozycję  , zanim nastąpi wdrożenie. Możemy pozycjonować ludzi i maszyny w tym cyfrowym otoczeniu i zobaczyć, jak ze sobą reagują. Tym samym możemy odpowiednio wcześnie optymalizować procesy automatyzacji i wcześniej wykrywać błędy procesowe lub utrudnienia.

Korzyści

  • Zwiększenie produktywności o min. 10%
  • Optymalizacja procesów
  • Zmniejszanie kosztów produkcji
  • Skrócenie czasu wprowadzania o min. 60%
  • Optymalne wykorzystanie powierzchni
  • Polepszenie czasu produkcji
  • Wczesna identyfikacja błędów procesowych
  • Zmniejszenie kosztów o min. 40%

Symulacja przepływu logistycznego i przepływu materiałów

Wytwarzanie większej liczby produktów i ich sprzedaż nie oznacza równocześnie wyższego zysku, jeśli nie wyczerpuje się maksymalnie efektywności produkcji i logistyki. Dlatego symulujemy przepływ materiału w procesach produkcyjnych i montażowych, przy konserwacji i naprawach, w magazynach, warsztatach itp. Nie tylko podczas planowania nowych instalacji, ale także podczas uruchomienia, w bieżącym trybie roboczym  i przy modernizacji. Dzięki temu w każdej chwili pokazujemy potencjał optymalizacji w zakresie ekonomicznego zarządzania firmą. W połączeniu z naszą techniką sterowania procesami możliwe są optymalizacje w czasie rzeczywistym. 

 

Referencje