Dodatkowa rozdzielnica niskiego napięcia

W dodatkowych rozdzielnicach niskiego napięcia (niem. NSUV) umieszczone są wszystkie elektryczne urządzenia ochronne. Stanowią one ogniwo łączące między główną rozdzielnicą niskiego napięcia a odbiornikami. W większych budynkach i zakładach przemysłowych zwykle występują jeszcze inne rozdzielnice dodatkowe i grupowe, które również są zasilane przez NSUV. Integrujemy w rozdzielnicach podrzędnych jednostki sterowania, które odpowiednio do potrzeb przełączają i optymalizują energię elektryczną. Nasi klienci nie tylko pracują ekonomicznie i oszczędzają energię, ale też zwiększają trwałość swoich instalacji.

Referencje