Połączenia silników / przyrządów rozdzielczych

Połączenia silników / przyrządów rozdzielczych służą do ochrony i przełączania silników z punktu centralnego. Takie komponenty elektryczne zawierają skoordynowane   przyrządy rozdzielcze i ochronne oraz pomocnicze do sterowania i sygnalizowania. Jeśli są one wykonane w technice wtykowej, nazywa się je potocznie MCC (Motor Control Cabinet). Dzięki zastosowaniu połączeń silników / przyrządów rozdzielczych użytkownicy zwiększają trwałość swoich napędów i zmniejszają koszty konserwacji i eksploatacji.

Referencje