Ciągłe zasilanie elektryczne (UPS)

Już krótka przerwa w dostawie prądu w zakresie sterowania procesami lub IT może oznaczać bardzo wysokie koszty. Z tego powodu bardzo ważne jest ciągłe zasilanie elektryczne dla infrastruktury IT. Chronimy technikę przed przestojami i rozwijamy systemy redundantne. Zapewniona jest dostępność techniki i minimalna liczba przestojów, np. w produkcji. Doświadczenie pokazuje: ciągłe zasilanie elektryczne amortyzuje się w krótkim czasie, często już po mostkowanej przerwie zasilania sieciowego. 

Referencje