Systemy transportu wewnętrznego

Do transportowania produktów, części montowanych lub personelu służą różne systemy. Realizujemy instalacje techniki transportowej i optymalnie integrujemy je w procesie produkcyjnym klienta – ekonomicznie i szybko. Zapewniamy przy tym całościowe wsparcie, od planowania do realizacji. Dzięki sieciowaniu informacje są stale dostępne, a procesy logistyczne są realizowane w najlepszy możliwy sposób.

Systemy transportowe bez kierowcy

Systemy transportowe bez kierowcy (niem. FTS) są stosowane do transportu materiałów w budynkach i poza nimi. FTS są wyjątkowo elastyczne i ekonomiczne. Realizujemy instalacje od małego układu z tylko trzema FTS do kompletnych linii montażowych z automatycznym przyjmowaniem i odkładaniem, przekraczaniem dróg itp. – w sposób indywidualnie dostosowany do wymogów. We współczesnych systemach realizujemy przenoszenie energii zwykle przez ułożony w podłodze przewód indukcyjny. Przesyłanie danych następuje często z modulacją, równolegle lub przez WLAN.

Elektryczna kolejka podwieszana

W postaci elektrycznej kolejki podwieszanej (niem. EHB) oferujemy szczególnie elastyczny system transportowy, który rozwiązuje najtrudniejsze zadania. Można go optymalnie zintegrować w procesach produkcyjnych i łączyć z innymi systemami transportowymi. Takie połączenie powstaje np. w przypadku zsynchronizowanych stacji odkładania, gdy EHB wyrównuje pozycję na położonej poniżej taśmie płytowej przesuwnej, opuszcza nosiwo przez inteligentny sterownik i przekazuje je.

Nasza wiedza specjalistyczna do rozwiązań sterowania:

 • Autonomiczne sterowanie (swobodny przejazd przy wolnym odcinku/wolnej szynie)
 • Informacja do nadrzędnego systemu sterowania procesami
 • Technika kamer do kontrolowania złożonych zadań (np. blokada ramienia przechylnego)
 • Zwiększenie bezpieczeństwa przy zatrzymaniu i ruszaniu
 • Przekazywanie innym stacjom obróbki (także zmiana poziomu)
 • Zasilanie 12-woltowe zawieszeń
 • Dokładne sterowanie pozycją / tryb synchroniczny w czasie podnoszenia

EHB do dużych ciężarów

Taka specjalna elektryczna kolejka podwieszana (EHB) jest przeznaczona do transportu dużych ciężarów. Wykonana dwutorowo i zwykle wyposażona w zawiesia nożycowe, dzięki naszej technice sterowania umożliwia przesuw w danym kierunku i podnoszenie przy różnych prędkościach i pozycjach. Stosujemy różne sterowniki mechanizmów jezdnych (VASS, INTEGRA itp.), zgodnie z wymogami i wytycznymi klientów. Poprzez wymianę komunikatów przez szynę danych sterowniki mechanizmów jezdnych otrzymują informacje o jeździe od naszych nadrzędnych PLC.

Sprawdzone funkcjonalności PLC:

 • Ergonomiczne, indywidualnie dopasowane do poszczególnych pracowników regulowanie wysokości roboczej
 • Tryb czyszczenia
 • Tryb konserwacyjny
 • Symulacja/obwody

Podłogowa technika transportowa

Do sterowania instalacjami transportowymi poniżej transportowanego przedmiotu oferujemy różne systemy:

 • Rolkowy przenośnik taśmowy (skid)
  Technika transportowa skidów stosowana jest w przemyśle motoryzacyjnym głównie przy konstruowaniu karoserii, w lakierni i przy montażu końcowym.
 • Spiętrzający przenośnik łańcuchowy
  Idealny do transportu i pozycjonowania palet i kontenerów siatkowych.
 • Przenośnik łańcuchowy (skid)
  Ten system transportu pracuje ze skidem, który jest poruszany przez dwa łańcuchy lub jeden łańcuch z równoległymi rolkami.
 • Technika transportowa ogniwowa i płytowa
  Te systemy transportowe są odpowiednie do średnich i dużych ciężarów. Możliwe jest także transportowanie pracowników.
 • Łańcuchy pasowe i ogniwowe
  Systemy transportowe z łańcuchami pasowymi i ogniwowymi tworzą zwykle powierzchnię zabezpieczoną przed potykaniem się o pozostałą część podłogi.

Taśmy transportowe dla pracowników

Do prac montażowych przy pojazdach odpowiednie są specjalne taśmy transportowe dla pracowników. Zapewniają one synchroniczny transport personelu montażowego. Ponieważ pracownicy nie muszą się samodzielnie przemieszczać, zwiększa się jakość pracy, maleją zmęczenie i obciążenie. Przy użyciu regulowanej przez przetwornik częstotliwości techniki napędowej możemy zsynchronizować taśmę transportową dla pracowników przy uwzględnieniu taktu, zatrzymania rampy i taśmy, odpowiednio do taśmy głównej – zarówno przy krótkich taśmach z ogniwami łańcuchowymi, jak i przy długich taśmach ciągłych, które transportują całe zespoły i wózki narzędziowe.

Transport zbiorników/zasobników

Do transportowania drobnych części często wybiera się zbiorniki na drobne elementy (niem. KTB). Układane na paletach lub dostępne jako pojedyncze pojemniki:   dostarczamy kompletną technikę elektryczną, technikę sterowania i technikę identyfikacyjną z integracją ERP do optymalnego realizowania procesów logistycznych.

Szczegóły naszej wiedzy specjalistycznej:

 • Technika identyfikacyjna: kamery, kod kreskowy, RFID
 • Automatyczna paletyzacja/depaletyzacja
 • Komputer przepływu materiału
 • Integracja z systemami ERP

Technika transportowania palet

Do transportu wewnątrzzakładowego całych palet na rynku dostępne są specjalne systemy transportowania palet (technika transportowania palet – PFT). Wraz z naszą techniką sterowania elastycznie i ekonomicznie integrujemy je w każdym procesie roboczym. W każdej chwili możliwe jest także rozszerzenie techniki. Energooszczędna technika napędowa zapewnia sprawny transport, np. między produkcją, magazynem, komisjonowaniem i wysyłką. Zapewniamy niższe koszty robocze i perspektywiczną technikę.

Referencje

Potrzebujesz referencji?

Prosimy o kontakt . Poinformujemy o projektach realizowanych obecnie w danym segmencie.