Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice stwarzają kluczowe warunki do sprawnego działania techniki MSR i techniki automatyzacyjnej. Przy użyciu nowoczesnych narzędzi do projektowania 3D nasi wysoko wykwalifikowani pracownicy projektują, montują i podłączają indywidualnie zaprojektowane instalacje. Wszystkie komponenty kupujemy od znanych producentów przy uwzględnieniu regulacji VDE i dyrektyw EMC (DIN EN 61439 / VDE 0660-600). Przy konstruowaniu rozdzielnic wykorzystujemy standaryzowane procesy projektowania i montażu – w sposób bardzo ekonomiczny i efektywny. Do każdej instalacji dołączony jest protokół kontrolny, w którym potwierdza się prawidłowe działanie i odbiór.

Połączenia silników / przyrządów rozdzielczych

Połączenia silników / przyrządów rozdzielczych służą do ochrony i przełączania silników z punktu centralnego. Takie komponenty elektryczne zawierają skoordynowane   przyrządy rozdzielcze i ochronne oraz pomocnicze do sterowania i sygnalizowania. Jeśli są one wykonane w technice wtykowej, nazywa się je potocznie MCC (Motor Control Cabinet). Dzięki zastosowaniu połączeń silników / przyrządów rozdzielczych użytkownicy zwiększają trwałość swoich napędów i zmniejszają koszty konserwacji i eksploatacji.

Połączenie przyrządów rozdzielczych MSR (CC)

Aby możliwe było sterowanie instalacjami i procesami w zakładach przemysłowych, wykonywanie pomiarów i regulacja, stosuje się zwykle połączenia przyrządów rozdzielczych. Takie łączone urządzenia są umieszczane w kompaktowych szafkach rozdzielczych. Połączenia przyrządów rozdzielczych mogą być stosowane w sposób bardzo elastyczny. Dzięki temu nasi klienci osiągają wysoką elastyczność przy wymogach automatyzacji.

Dodatkowa rozdzielnica niskiego napięcia

W dodatkowych rozdzielnicach niskiego napięcia (niem. NSUV) umieszczone są wszystkie elektryczne urządzenia ochronne. Stanowią one ogniwo łączące między główną rozdzielnicą niskiego napięcia a odbiornikami. W większych budynkach i zakładach przemysłowych zwykle występują jeszcze inne rozdzielnice dodatkowe i grupowe, które również są zasilane przez NSUV. Integrujemy w rozdzielnicach podrzędnych jednostki sterowania, które odpowiednio do potrzeb przełączają i optymalizują energię elektryczną. Nasi klienci nie tylko pracują ekonomicznie i oszczędzają energię, ale też zwiększają trwałość swoich instalacji.

Główna rozdzielnica niskiego napięcia

Główna rozdzielnica niskiego napięcia (niem. NSHV) służy jako centralna jednostka zasilania budynku w energię. Z reguły pozyskuje ona swoje napięcie przez wcześniejszy transformator MS/NS z sieci publicznej. Poprzez NHSV zasilane są dalsze podrozdzielnie. Dostarczamy rozdzielnice niskiego napięcia do 4000 A. Jeśli instalacje muszą pracować bez przerw, konstruujemy je redundantnie.

Połączenia przyrządów rozdzielczych MSR w wersji ATEX

Do zastosowania połączeń przyrządów rozdzielczych do pomiaru, sterowania i regulacji w strefach zagrożenia wybuchem produkujemy instalacje z odpowiednim atestem ATEX dla strefy wybuchowej pyłu 22 i strefy wybuchowej gazu 2. Od lat instalujemy systemy elektrotechniczne w miejscach, gdzie istotna jest technika bezpieczeństwa. Zapewniamy szeroką wiedzę specjalistyczną i maksymalną ochronę.  

Referencje

Potrzebujesz referencji?

Prosimy o kontakt . Poinformujemy o projektach realizowanych obecnie w danym segmencie.