MES/systemy sterowania procesami

Automatyzacja procesów jest jedną z naszych kluczowych kompetencji. Aby spełnić wysokie wymagania stawiane przez różnorodne branże opracowujemy MES / systemy sterowania procesami, programy wizualizacji i oprogramowanie do zarządzania – indywidualnie według potrzeb. Wzorcowym rozwiązaniem w segmencie systemów sterowania procesami jest SCHULZ productionstar®. Rozwiązanie to zapewnia całkowitą digitalizację produkcji i wprowadza wytwarzanie produktów w nową erę. Innym produktem naszej firmy jest ProControl. Dzięki sprawdzonej technice ten system sterowania procesami steruje całą produkcją – elastycznie, niezawodnie i szybko. Nasze portfolio jest uzupełniane przez różne systemy batch, które oparte są na technice Siemens lub Wonderware albo zostały opracowane całkowicie przez nas.

 

Moduły

Nasze MES / systemy sterowania procesami są zbudowane modułowo i dzięki temu są tak uniwersalne jak potrzeby klientów. Od standardowych komponentów po zaprogramowane wewnętrznie aplikacje dla klientów możliwe i integrowalne są wszystkie warianty. Przy tym poszczególne komponenty są optymalnie dopasowywane do siebie, a system jest przez nas stale rozwijany. Dzięki regularnym aktualizacjom zawsze doprowadzamy każdy system do najnowszego stanu – komfortowo, szybko i efektywnie.

MDE / BDE

Wszystkie dane maszyn i dane robocze są w sposób ciągły rejestrowane. Poprzez przetwarzanie w MES lub przez integrację z nadrzędnym systemem ERP lub innym oprogramowaniem proces produkcyjny jest analizowany w czasie rzeczywistym, optymalizuje się czas działania maszyn i bezpośrednio wskazuje się usterki maszyn. Dzięki udostępnianiu danych możliwy jest ciągły proces optymalizacyjny. Zapewnia to maksymalną elastyczność.

Zarządzanie energią

To narzędzie łączy wszystkie dane procesowe i zużycie energii. Nasi klienci mogą tym samym zaplanować produkcję przy optymalnym wykorzystaniu energii. Koszty energii są przyporządkowywane punktowo każdemu agregatowi i dostarczane są ważne parametry (KPI). Dzięki temu można systematycznie i w sposób ciągły ograniczać zużycie energii. Pozwoli to obniżyć koszty energii i zaoszczędzić środki na inne konieczne inwestycje.

Identyfikowalność

Efektywna identyfikowalność produktów i etapów produkcji jest ważna we wszystkich gałęziach przemysłu. Wytyczne prawne i kontrola jakości sprawiają, że nie można zrezygnować z identyfikowalności. Moduł Tracking & Tracing w naszym systemie sterowania procesami zapewnia kompletnie udokumentowaną historię wszystkich produktów, komponentów i etapów produkcyjnych. Każdy produkt pozostawia cyfrowy ślad, który można śledzić w każdym detalu do źródła jego pojedynczych elementów. Nasi klienci nie tylko pracują zgodnie z przepisami, ale też zapewniają wysoki poziom jakości.

OEE

Moduł OEE (Overall Equipment Effectiveness) umożliwia szybką ocenę efektywności całej instalacji. OEE dostarcza precyzyjne informacje nie tylko o produktywności maszyn, ale też o całym procesie produkcyjnym w przedsiębiorstwie. Można przez to identyfikować słabe punkty w procesach produkcyjnych i wprowadzać możliwe strategie optymalizacji.

Kontrola jakości

Wraz z naszym modułem kontroli jakości układ zarządzania jakością towarzyszy całej produkcji i nie pozostawia niczego przypadkowi. To narzędzie zarządza wszystkimi danymi jakościowymi, tzn. dotyczącymi surowców, produktów pośrednich, produktów końcowych, próbek środowiskowych itp. i ma przyłącze do urządzeń analitycznych. Generuje plany kontrolne, odpowiada za wszystkie zadania dokumentacyjne i zapewnia kontrolowaną jakość.

SPC online

Statystyczne zarządzanie procesami (Statistical Process Control) optymalizuje produkcję w czasie rzeczywistym na podstawie wartości empirycznych. To narzędzie asystuje i nadzoruje cały proces produkcyjny i rejestruje wszystkie parametry istotne dla jakości produktów. Przez zdefiniowane w systemie granice ostrzegawcze i granice ingerencji określa się dokładnie, co należy zrobić w razie potrzeby. Dzięki temu już przy pierwszych objawach ewentualnego błędu możliwa jest ingerencja w proces i usunięcie błędu – całkowicie automatycznie. W ten sposób zapewnione jest podwyższone bezpieczeństwo robocze i czas działania instalacji.

Planowanie produkcji

Ten moduł tworzy przejrzystą listę wszystkich zleceń z systemu ERP. Wielkość zamówienia jest porównywana ze stanem rzeczywistym. Już na pierwszy rzut oka można określić, co występuje w zapasie, a co musi jeszcze zostać wyprodukowane. Po kliknięciu w jeden z brakujących artykułów można obejrzeć szczegółowe dane poszczególnych zamówień i wprowadzić ważne ustawienia dla planowanej produkcji. Oprócz tego otrzymuje się propozycje produkcji i można bezpośrednio rozpoczynać proces produkcyjny. Bezpiecznie, efektywnie, szybko i bardzo elastycznie.

Logistyka

Poprzez narzędzie logistyczne zarządza się wszystkimi procesami w magazynie. Zaliczają się do nich także stanowiska składowania materiałów w produkcji. Można konfigurować różne typy materiałów (klasy, definicje, partie). To efektywne narzędzie rejestruje wszystkie ruchy materiałów, zarządza komisjonowaniem i obejmuje techniki sterowania wózkami widłowymi. Możliwa jest także integracja z istniejącymi systemami zarządzania magazynem. Dzięki modułowi logistycznemu zwiększa się efektywność w utrzymaniu magazynu i obniżają się koszty magazynowania.

Utrzymanie

Z tym modułem dostępne jest innowacyjne narzędzie dla wszystkich zadań konserwacji i utrzymania. Odpowiada on za ciągłe odtwarzanie, standaryzację i optymalizację wszystkich procesów zarządzania instalacjami i infrastrukturą. Obsługuje zarówno korekcyjne, jak i prewencyjne strategie zarządzania. Zarządcy instalacji zwiększają efektywność i mogą uniknąć znacznych kosztów utrzymania.

Zarządzanie zleceniami

Moduł Zarządzania zleceniami obejmuje wszystkie funkcje nowoczesnego zarządzania zleceniami. Steruje on produkcją z uwzględnieniem dostępnych zasobów i materiałów. Poprzez włączenie w nadrzędny system ERP można bezpośrednio przyjmować zlecenia i zarządzać nimi. Przyporządkowanie zleceń produkcyjnych może następować automatycznie, ale także ręcznie. Możliwe są także podział, sekwencjonowanie lub połączenie zleceń do postaci zleceń produkcyjnych, dozowania, próbkowania, CIP lub laboratoryjnych. Zarządzanie zleceniami idealnie współpracuje z systemem ERP i zapewnia ekonomiczne, bezpieczne i komfortowe zarządzanie działalnością gospodarczą.

Gospodarka materiałowa

Wraz z modułem gospodarki materiałowej zarządza się i śledzi wszystkie surowce, produkty, substancje dozujące i pomocnicze w procesach towarów sypkich.  Tym samym w każdej chwili i w każdym miejscu zapewnione jest dokładne informowanie o statusie materiału. Występuje maksymalna elastyczność.

Interfejs ERP

Dzięki temu modułowi dysponujemy komfortowym przyłączem komunikacyjnym między systemem sterowania procesami i nadrzędnym systemem ERP, np. SAP, Navision. Dzięki wymianie danych system sterowania procesami jest integralnym elementem oprogramowania w zakresie ekonomii przedsiębiorstw i odwrotnie. Zapewniona jest najwyższa efektywność, a praca jest bezpieczna i szybka.

Sterowanie batch

Dla zorientowanych na partie procesów produkcyjnych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i chemicznym produkcja batch jest standardem. Jest ona bardzo elastyczna i umożliwia zastosowanie różnych receptur bez nakładu na konfigurację. Od produkcji do czyszczenia – wszystko realizowane jest przez tę technikę. W zależności od wymogów i oczekiwań klienta realizujemy to zadanie z własnymi systemami sterowania procesami lub na bazie Siemens SIMATIC PCS7 BATCH lub Wonderware InBatch od Schneider Electric. Dla mniejszych przedsiębiorstw takie pakiety oprogramowania są jednak często zbyt rozbudowane. Wiele funkcji nie jest potrzebnych. Alternatywnie opracowujemy mniejsze systemy batch. Są one również elastyczne i efektywne, ale dopasowane odpowiednio do danego klienta. Wszystkie nasze systemy batch protokołują każdy proces i gwarantują tym samym identyfikowalność.

Sterowanie procesami

W obliczu wielu różnych zadań w dziedzinie automatyzacji w różnych gałęziach przemysłu stawiamy na popularny standard systemów PLC. Dzięki temu zapewniona jest wysoka elastyczność i zwiększa się dostępność instalacji.

Szczegóły naszej wiedzy specjalistycznej:

 • Indywidualne programowanie według wymagań klienta
 • Programowanie w AWL, FUP, KOP, łańcuchach, IEC 61131, SFC i SCL
 • Integracja z systemami sterowania cechującymi się odpornością na błędy i wysoką dyspozycyjnością
 • Komunikacja między Ethernet, Profibus, Profinet, ASI i Modbus
 • Zapewnienie maksymalnej dyspozycyjności oraz obsługi serwisowej i technicznej za pomocą znormalizowanych technologii
 • Intensywne testowanie systemów i symulacje przed wysyłką
 • Zdalne serwisowanie za pośrednictwem modemu analogowego, ISDN, GSM lub VPN
 • Szybka i łatwa diagnostyka dzięki przejrzystej strukturze programów
 • Programowanie przez własną kadrę, posiadającą wysokie kwalifikacje
 • Możliwość szkoleń dla pracowników przed dostawą lub bezpośrednio przy urządzeniach

Wizualizacja

Nasze indywidualne podejście do wizualizacji procesów obejmują kompletne funkcje obsługi i obserwacji. Od prostego wyświetlacza tekstowego po złożony, intuicyjnie obsługiwany system. Dzięki temu dostępny jest nie tylko przejrzysty interfejs użytkownika, ale też efektywne narzędzie do monitoringu i konfiguracji procesów automatyzacji. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest szybkie wdrażanie systemów, obniża się nakład na szkolenia pracowników  i zwiększa się ich motywacja.

Szczegóły naszej wiedzy specjalistycznej:

 • Obejmuje całą paletę produktów: wyświetlacz tekstowy, panel graficzny, rozwiązania PC
 • Redundantny system wizualizacji
 • Indywidualna konfiguracja urządzeń
 • Rozwiązania systemowe dla wielu różnych branż
 • Rozwiązanie niezależne od języka
 • Szerokie możliwości diagnostyczno-obsługowe dla wszystkich zespołów maszyn
 • Zintegrowane funkcje serwisowe
 • Pomiar mocy: łatwy i szczegółowy zapis oraz mapowanie zużycia energii
 • Możliwość eksportowania danych
 • Informowanie/alarmowanie przez e-mail, SMS itp.

Czyszczenie (CIP)

Efektywnym rozwiązaniem czyszczenia instalacji w przemyśle procesowym jest metoda CIP (Cleaning in Place). CIP oznacza zautomatyzowane czyszczenie aparatur i części instalacji na miejscu. Określany jest proces, w którym środki czyszczące, ciśnienie, temperatura i czas są dokładnie definiowane. Demontaż poszczególnych części instalacji nie jest konieczny, dzięki czemu oszczędza się czas.

Referencje

Potrzebujesz referencji?

Prosimy o kontakt . Poinformujemy o projektach realizowanych obecnie w danym segmencie.