Cyfrowa fabryka

Za pomocą narzędzi do cyfrowego planowania fabryki, takich jak planowanie 3D, symulacja i wirtualne uruchomienie, można opracowywać efektywne, elastyczne i perspektywiczne systemy produkcyjne, które zwiększają konkurencyjność i przynoszą zyski w danym obszarze. Cyfrowa fabryka jest uzupełniana przez Product Lifecycle Management (PLM), przy czym produkty i ich wytwarzanie są oceniane w całym cyklu życia produktu.

 

PLM

Ocena produktu poza jego całym okresem trwałości jest centralnym tematem przemysłu 4.0. Dzięki zastosowaniu tej technologii nasi klienci osiągają różnorakie korzyści, takie jak krótszy czas realizacji projektu, mniejsza liczba przyłączy i większa transparentność danych. Dzięki temu, że łączymy trzy zakresy automatyzacji: mechanikę, elektrotechnikę i informatykę, możemy kompleksowo realizować wszystkie etapy rozwojowe produktu i wdrażać warianty w sposób znacznie korzystniejszy. Klient zyskuje znaczne korzyści kosztowe i oszczędność czasu przy wdrażaniu projektu (do 40%).

Symulacja

Poprzez symulację procesów instalacje są realizowane znacznie szybciej i minimalizuje się liczbę błędów. Zajmujemy się wszystkimi trzema dyscyplinami techniki automatyzacji: mechaniką, elektrotechniką, informatyką. Te zakresy możemy równolegle przetwarzać przez symulację i udostępniać naszym klientom całą instalację. Oprócz tego odtwarzanie cyfrowe pozwala przedstawiać możliwe alternatywy i potencjał optymalizacji. Możliwe jest także wirtualne uruchomienie. Zachowania instalacji i produktów są symulowane w modelu 3D z uwzględnieniem szczegółów. Dopiero kiedy wszystko się zgadza i wszystkie błędy są wykluczone, następuje rzeczywiste uruchomienie, sprawnie i bez opóźnień. W rezultacie klienci oszczędzają czas i pieniądze. 

Symulacja procesowa

Cyfrowa fabryka jest odtwarzana cyfrowo ze wszystkimi jej instalacjami produkcyjnymi, aby wskazywać alternatywne procesy i potencjał optymalizacyjny linii produkcyjnych. Uwzględniane są przy tym wszystkie obiekty znajdujące się w fabryce i ich wzajemne powiązania i relacje. W ten sposób można zabezpieczyć procesy i dokładnie przewidywać oddziaływanie zmian także w odniesieniu do czasu taktowania. Dodatkowo wymagane zużycie energii i konieczne konserwacje stają się widoczne i mogą być wcześniej planowane. Osiągamy to z innowacyjnym oprogramowaniem przemysłowym do digitalizacji obiektów, które łączy ze sobą wszystkie etapy łańcucha wartości.  Symulacja procesów jest opłacalna nie tylko dla nowych fabryk i instalacji; także wirtualna rekonstrukcja istniejącego zakładu produkcyjnego prawie zawsze się opłaca, jeśli planowane są większe przebudowy. Poprzez symulację procesową przy projektowaniu unika się błędów i redukuje koszty. Nasi klienci oszczędzają na tym dużo czasu, ponieważ rzeczywiste uruchomienie przebiega znacznie szybciej.

 

Symulacja robotów

Symulacja robotów  umożliwia nam  znaczne zwiększenie jakości planowania i produkcji przy równoczesnej minimalizacji ryzyka. Układamy roboty i różne systemy narzędzi w realistycznej   symulacji i prezentujemy klientom naszą propozycję  , zanim nastąpi wdrożenie. Możemy pozycjonować ludzi i maszyny w tym cyfrowym otoczeniu i zobaczyć, jak ze sobą reagują. Tym samym możemy odpowiednio wcześnie optymalizować procesy automatyzacji i wcześniej wykrywać błędy procesowe lub utrudnienia.

Korzyści

  • Zwiększenie produktywności o min. 10%
  • Optymalizacja procesów
  • Zmniejszanie kosztów produkcji
  • Skrócenie czasu wprowadzania o min. 60%
  • Optymalne wykorzystanie powierzchni
  • Polepszenie czasu produkcji
  • Wczesna identyfikacja błędów procesowych
  • Zmniejszenie kosztów o min. 40%

Symulacja przepływu logistycznego i przepływu materiałów

Wytwarzanie większej liczby produktów i ich sprzedaż nie oznacza równocześnie wyższego zysku, jeśli nie wyczerpuje się maksymalnie efektywności produkcji i logistyki. Dlatego symulujemy przepływ materiału w procesach produkcyjnych i montażowych, przy konserwacji i naprawach, w magazynach, warsztatach itp. Nie tylko podczas planowania nowych instalacji, ale także podczas uruchomienia, w bieżącym trybie roboczym  i przy modernizacji. Dzięki temu w każdej chwili pokazujemy potencjał optymalizacji w zakresie ekonomicznego zarządzania firmą. W połączeniu z naszą techniką sterowania procesami możliwe są optymalizacje w czasie rzeczywistym. 

 

Referencje

Potrzebujesz referencji?

Prosimy o kontakt . Poinformujemy o projektach realizowanych obecnie w danym segmencie.