Sterowanie przepływem surowcaw przemyśle mięsnym

Państwo
Niemcy
Zakres
  • Odbiór zleceń na 4 liniach wysyłkowych
  • Etykietowanie i ważenie zbiorników
  • Sterowanie urządzeniem do obsługi regałów (RBG)
  • Zarządzanie magazynem
  • Urządzenie do obsługi regałów
  • Sterowanie przepływem materiału ze skrzyń E1/E2/E3 z produkcji do magazynu z identyfikacją i przyporządkowaniem artykułów
Dyscypliny
Elektrotechnika
Informatyka
Rozwiązania
Kontakt