Przemysł procesowy

Przemysł procesowy to obszerny sektor, obejmujący wiele branż. Większości z nich oferujemy wdrażanie długotrwałych rozwiązań w zakresie automatyzacji. W czasach procesów produkcyjnych w sieci, oprócz przepisów prawnych dużą rolę odgrywają szybko zmieniające się wyzwania w zakresie elastyczności i indywidualnego podejścia. Dzięki właściwemu dla nas połączeniu wszystkich trzech dyscyplin techniki automatyzacji zapewniamy naszym klientom znaczny wzrost konkurencyjności.

Żywność i używki

Mleczarnie, palarnie kawy, przemysł żywności lub napojów. Dzięki naszej specjalistycznej wiedzy i bogactwu doświadczeń z różnych dziedzin oferujemy naszym klientom innowacyjne rozwiązania dla przemysłu procesowego, które opierają się na regulacjach danej branży, gwarantują bezpieczny przebieg procesów i będą indywidualnie dopasowane do potrzeb klientów.

Producenci pieczywa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gwarantujemy rejestrowanie i przetwarzanie wszystkich istotnych danych maszynowych przy uwzględnieniu dostępności np. surowców, form do pieczenia, personelu i zamówień w filiach. Parametry takie jak historyczne wartości zbytu, dodatkowe zamówienia, przerwy wskutek chorób, obciążenie pieca do wypiekania i planowanie tras można określać online w ramach procesu produkcyjnego. Gwarantuje to optymalną dostępność instalacji, a także odpowiednie zestawienie i dokumentację produktów, aż do dostawy do sklepów. Wymagania jakościowe klienta i nasza elastyczność tworzą podstawę do kompleksowego i efektywnego planowania produkcji.

 • Wysoka elastyczność i rentowność od produkcji ciasta po filie sprzedażowe
 • Znajomość wszystkich danych produkcyjnych, takich jak: Waga, temperatura, czas, wilgotność, tolerancja itp.
 • Wskazywanie poszczególnych etapów produkcyjnych na dużych monitorach
 • Zoptymalizowane planowanie zasobów (surowce, personel, zamówienia, komisjonowanie itp.)
 • Tracking & Tracing (identyfikowalność wstępna i końcowa wszystkich produktów i partii)
 • Integracja danych FeedBack
 • Konfigurowane, dokumentacja i raportowanie
 • Najwyższa dostępność instalacji i jakość produktu

Przetwórstwo mleka

Mleko jest jednym z najbardziej opłacalnych produktów w europejskim przemyśle spożywczym i rolnictwie. Stopień rozwoju techniki w gospodarce mlecznej jest bardzo wysoki, a automatyzacja odgrywa szczególną rolę. Do dzisiaj zrealizowaliśmy wiele projektów o różnym zakresie wielkości. Od małej mleczarni na miejscu po międzynarodowe duże zakłady z różnymi zakresami produktów. Znamy procesy techniczne i dostarczamy optymalne rozwiązania do całkowicie automatycznego sterowania procesami.

Producenci żywności dla niemowląt

Produkcja żywności dla niemowląt podlega specjalnym obostrzeniom prawnym. Podczas całego procesu produkcyjnego muszą być przestrzegane najwyższe standardy higieny. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży spożywczej i znajomości procesów przetwarzania i produkcji jesteśmy niezawodnym partnerem w zakresie automatyzacji procesów produkcyjnych i udostępniamy wszystkie istotne dane produkcyjne w celu ciągłej identyfikowalności i dokumentacji.

Przemysł cukierniczy

Przemysł cukierniczy, którego udział w sprzedaży wynosi około 10%, odgrywa ważną rolę w przemyśle spożywczym i zalicza się w Polsce i w Niemczech do najważniejszych sektorów przemysłowych, w których w ostatnich latach wzrastał stopień automatyzacji.  Korzystając z nowoczesnych technik,  tworzymy optymalne procesy  i dostarczamy wszystko z jednego źródła – od firmowego systemu sterowania przez technikę sterowania po okablowanie.

Produkcja napojów

Dla firm zajmujących się produkcją napojów optymalizujemy procesy i automatyzujemy różne instalacje. Zakres usług obejmuje optyczne systemy identyfikacji i maszyny specjalne do napełniania, sortowania, wyprowadzania i kontroli jakości, a także serwis i zarządzanie częściami zamiennymi.

 • Planowanie i realizacja gotowych instalacji opakowań zwrotnych
 • Konserwacja, naprawy, rozszerzenia i optymalizacja
 • Dostawy części zamiennych i zużywalnych także do istniejących sortowni
 • Rozbudowany magazyn części zamiennych do szybkiej wymiany materiału
 • Serwis na miejscu i obsługa konserwacji zdalnej
 • Optyczne systemy identyfikacji do wykrywania i sortowania opakowań zwrotnych, także w skrzyniach
 • Optyczne systemy identyfikacji do kontroli jakości napełnienia, etykiet, zamknięć itp.
 • Budowa maszyn specjalnych dla branży produkcji napojów
 • Modernizacja techniczna rozdzielnic
 • Zwiększanie efektywności energii
 • Dopasowanie sterowników
 • Aktualizacje sterowników S5 do S7

Przetwórstwo ziemniaków

Ziemniaki są jednym z głównych artykułów spożywczych. Zbiera się ich na całym świecie ponad 380 milionów ton każdego roku, a większa część jest dalej przetwarzana. Magazynowanie ziemniaków lub ich przetwarzanie – nasz zakres usług sięga od techniki sieciowej przez rozdzielnie, systemy zarządzania energią po najnowocześniejsze systemy zarządzania procesami i instalacje transportowe.

Producenci żywności

W przetwórstwie rybnym, produkcji sałat lub pikantnych sosów i ogółem w przemyśle produkcji żywności zrealizowaliśmy już wiele projektów. Dzięki naszym kompleksowym koncepcjom rozwiązań tworzymy optymalne procesy robocze w celu wyższej efektywności i wykorzystujemy maksymalne możliwości maszyn.

Przemysł kawowy

Kawa jest po ropie naftowej drugim najważniejszym produktem handlowym na świecie. To nie tylko pobudzająca używka, ale też ulubiony napój Polaków. Nasze doświadczenia w branży kawowej sięgają lat 70. Przy uwzględnieniu rygorystycznych wytycznych dotyczących produkcji kawy dostarczamy nowoczesną technikę elektryczną i automatyzacyjną od planowania sprzętu przez rozdzielnie i instalacje sterowania, generowanie oprogramowania i montaż elektryczny po wsparcie przy uruchomieniu i zabezpieczenie przed wybuchem.

Gospodarka młynów

W samych Niemczech młyny mielą każdego roku prawie dziewięć milionów ton pszenicy, żyta i innych odmian zbóż. Bezpieczeństwo żywności odgrywa przy tym decydującą rolę, ponieważ różne mąki i inne wyroby tej branży, jak śruta i grysik, są podstawą wielu wypieków i innych produktów. Jako doświadczony partner tego segmentu automatyzujemy wszystkie procesy produkcyjne i opracowujemy rozwiązania do zapewnienia równomiernej jakości. Zachowujemy każdy etap procesowy, aby możliwe było śledzenie procesów po ostatni detal.  Od przyjęcia towaru przez mielenie po gospodarkę magazynową i wysyłkę, oferujemy rozwiązania do optymalnego zarządzania procesami.

Przemysł przetwórstwa mięsnego

Przemysł mięsny zajmuje się ubojem zwierząt oraz przetwórstwem mięsa i kiełbas. Od dekad opracowujemy dla tej branży różne systemy automatyzacyjne. Od techniki procesowej przez systemy logistyki i systemy transportowe po czyszczenie powietrza wywiewanego. Nasze systemy uwzględniają przy tym wszystkie przepisy dotyczące bezpiecznej żywności i gwarantują sprawną identyfikowalność.

Karma mieszana / zboża / nasiona

Sterowanie procesami zorientowanymi na partie należy do kluczowych kompetencji grupy SCHULZ. Ponad 35 lat doświadczenia sprawia, że jesteśmy kompetentnym i niezawodnym partnerem w kwestii automatyzacji w przemyśle karm i pasz. Skutecznie określamy indywidualne zapotrzebowania naszych klientów, znamy specyfikę branży i stale realizujemy nowe zadania. Do dzisiaj zautomatyzowaliśmy na całym świecie wiele instalacji z każdego rzędu wielkości – od prostej instalacji silosu na zboże po kompletną fabrykę.

Karma dla zwierząt

Wysokiej jakości karma jest decydującym czynnikiem w kwestii zdrowia i dobrego samopoczucia psów, kotów i innych zwierząt. Przy uwzględnieniu norm jakościowych obowiązujących w skali międzynarodowej oferujemy rozwiązania automatyzacyjne do inteligentnego sterowania procesami, które zapewniają identyfikowalność na każdym etapie procesu, a tym samym wysoką jakość produktów. Dzięki naszym efektywnym energetycznie systemom zwiększamy oprócz tego konkurencyjność, chronimy środowisko i możemy gospodarować w sposób ekologiczny.

Chemia

Chyba w żadnej innej branży wiarygodne wyniki pomiarów i precyzyjne sterowanie nie są tak ważne, jak w przemyśle chemicznym. Sterujemy procesami produkcyjnymi od kompletacji partii poprzez dozowanie aż po procesy reaktorowe – z precyzją i bez strat tarcia – i gwarantujemy przez to całkowicie automatyczną kontrolę procesową. Dotyczy to także montażu w strefach zagrożonych wybuchem pyłu oraz produkcji urządzeń wg norm ATEX.

 • Specjalne urządzenia technologiczne spełniające wymogi przemysłu chemicznego
 • Modułowa budowa systemu sterowania poszczególnymi urządzeniami i całą produkcją
 • Połączenie z systemami nadrzędnymi
 • Pełna automatyzacja kontroli procesu
 • Montaż w strefach zagrożonych wybuchem pyłu oraz produkcja urządzeń wg norm ATEX

Przemysł farmaceutyczny

W przemyśle farmaceutycznym szczególnie ważne jest zachowanie wymaganych ilości i powtarzalność, niezależnie od tego, czy chodzi o uperyzację, czy produkcję ekstraktów i drażetkowanie. Specjalizujemy się w zautomatyzowanych procesach w sektorze drogeryjnym.

 • Sterowanie wszystkimi procesami produkcji
 • Optymalne dopasowanie sensoryki i aktoryki
 • Modułowa budowa systemów sterowania w celu umożliwienia stopniowej automatyzacji
 • Kontrola stałości temperatury i dokładności przepływu
 • Certyfikaty na prace w strefach zagrożonych wybuchem pyłu (ATEX)

Petrochemia

Przy kontakcie z gazem i substancjami wybuchowymi należy przestrzegać najwyższych standardów bezpieczeństwa. Specjalizujemy się w tych pracach w zakresie instalacji techniki procesowej i w zakresach ochrony przeciwwybuchowej. Nasza główna dziedzina: instalacja systemów elektrotechnicznych do transportu mediów płynnych i gazowych. Wszystkie prace są realizowane przez wewnętrznych, wysoko wyspecjalizowanych fachowców. Oprócz tego udostępniamy technikę armatur i zasuw do transportu gazów i cieczy.

 • Planowanie, instalacja i konserwacja instalacji zagrożonych wybuchem (instalacje w strefach zagrożenia wybuchem)
 • Wyposażenie elektrotechniczne do instalacji zagrożonych wybuchem
 • Technika pomiarowa, technika sterowania i technika regulacji z wewnętrznymi czujnikami i elementami wykonawczymi do branży gazu ziemnego, ropy naftowej i petrochemii.
 • Planowanie, instalacja i konserwacja techniki armatur i zasuw do transportu mediów płynnych i gazowych
 • Planowanie, programowanie i wizualizacja systemów sterowania procesami z techniką sieciową
 • Wspomagane przez CAD przygotowywanie dokumentacji w EPLAN, AutoCAD, ELCAD, Promis, E³
 • Przeszkoleni przez TÜV, oficjalnie powołani pracownicy
 • Zaawansowane zarządzanie magazynem produktowym do stref zagrożenia wybuchem
 • Serwis 24/7

Materiały budowlane, kamienie, ziemia

Dla przedsiębiorstw dostarczających materiały budowlane, kamienie i ziemię opracowujemy nowoczesne procesy automatyzacji w celu zrównoważonej i opłacalnej produkcji. Obejmują one linie mieszania do produkcji różnej ziemi i podłoży, produkcję cegieł do przemysłu budowlanego czy produkcję betonu. Dbamy o dokładne sterowanie wszystkimi etapami procesu. Stawiamy przy tym na innowacyjne, przyszłościowe technologie i zapewniamy sobie konkurencyjność na rynku.        

Konstrukcje stalowe i metalowe

Przedsiębiorstwa z branży stalowej i metalowej produkują części lub komponenty ze stali i z innych metali. Często produkują także instalacje, maszyny i produkty gotowe z tych surowców. Oprócz sterowania elektrotechnicznego parkiem maszynowym, zintegrowania z systemem sterowania procesami i innych zadań automatyzacji realizujemy dla firm z tej branży także instalacje odzyskiwania ciepła. Przy obróbce metali powstaje bardzo dużo ciepła procesowego, które można efektywnie wykorzystać. Może ono posłużyć na przykład do ogrzewania zespołu budynków. Przedsiębiorstwa mają wówczas ważny wkład w ochronę środowiska, a przy tym znacznie redukują koszty robocze.

Referencje

Potrzebujesz referencji?

Prosimy o kontakt . Poinformujemy o projektach realizowanych obecnie w danym segmencie.