Produkcja/Inżynieria mechaniczna

Projektujemy zaawansowane technicznie maszyny specjalne, od koncepcji do gotowej instalacji, i integrujemy je w procesie roboczym. Oferujemy przy tym zoptymalizowane i przejrzyste procesy produkcji, kontroli i zapewnienia jakości dla branży motoryzacyjnej, spożywczej, produkcji napojów i opakowań, elektrotechniki lub techniki medycznej. Oferujemy wszystkie usługi od projektowania do serwisu oraz wieloletnie doświadczenie w ponad 4500 instalacjach na całym świecie. Rozwiążemy nawet najbardziej skomplikowany problem techniczny.

 

Przemysł opakowaniowy

Oprócz zrównoważonego rozwoju i oszczędności zasobów istotną rolę w przemyśle opakowaniowym odgrywają duże wartości produkcji, krótki czas cyklu i wysoka elastyczność wariantowa w technice instalacji. Każdorazowo trzeba przy tym uwzględniać przestrzeganie ustawowych warunków ramowych. Dla bardzo różnych segmentów częściowych branży – papieru, kartonu, tektury (tektury falistej), tworzywa sztucznego, metalu, szkła pojemników i drewna – oferujemy specyficzne rozwiązania, które zwiększają innowacyjność i produktywność, otwierają nowe potencjały rynkowe i w ten sposób przynoszą jednoznaczne korzyści w zakresie konkurencyjności.

Szczególnie wysoki potencjał wzrostu dla przemysłu opakowaniowego stanowi rynek azjatycki, na którym wspieramy naszą produkcję na miejscu przez nasz oddział w Szanghaju.

Artykuły gospodarstwa domowego

Elastyczność wariantowa, wysokie wartości produkcji lub krótki czas cyklu – nasze wieloletnie doświadczenia w branży artykułów gospodarstwa domowego i liczne projekty sprawiają, że jesteśmy innowacyjnym i elastycznym partnerem w tej dziedzinie. Przestrzeganie wymogów ustawowych, np. wartości granicznych substancji szkodliwych i bezpieczeństwa mechanicznego produktów, są dla nas oczywiste.

Rynek azjatycki ma szczególnie wysoki potencjał. Dzięki naszemu oddziałowi w Szanghaju także pod tym względem jesteśmy idealnym partnerem i wspomagamy produkcję na miejscu.

Technika medyczna

Technika medyczna  jest jednym z najważniejszych rynków wzrostowych na świecie . Oprócz   cech   właściwych dla branż,   w odniesieniu do struktur i regulacji, szczególnie istotne jest przestrzeganie   wymogów ustawowych .    Na pierwszym planie stoją bezpieczeństwo i jakość.  Dzięki naszym wysokim standardom jakościowym i technicznym oraz naszej zaawansowanej wiedzy specjalistycznej  spełniamy wymagania  i gwarantujemy  naszym klientom  niezawodne i innowacyjne instalacje.

Przemysł elektroniczny

Systemy produkcyjne w przemyśle elektronicznym są bardzo wymagające technicznie.  Różnorodność   wariantów produktów i stosowanych materiałów   sprawiają   oprócz tego, że konieczna jest   zautomatyzowana i efektywna produkcja, aby możliwe było zachowanie konkurencyjności. Dzięki podstawom   działalności naszej grupy przedsiębiorstw w przemyśle elektronicznym i naszym   wieloletnim  doświadczeniom znajdujemy   rozwiązania dla każdego wyzwania technicznego i   oferujemy naszym klientom maksymalne koncepcje rozwiązań dla optymalnych procesów roboczych. Procesy, np. montaż klamer i łączników w korytkach kablowych, kompletny montaż puszek kablowych lub wytwarzanie   korytek kablowych do szaf rozdzielczych   z wytłaczaniem, realizowaliśmy już wielokrotnie.   

Referencje

Potrzebujesz referencji?

Prosimy o kontakt . Poinformujemy o projektach realizowanych obecnie w danym segmencie.